Call-for-papers

Call-for-papers

Dutch

Call-for-papers

Visit underground quarries

< ga terug

Call-for-Papers

Maak van deze gelegenheid gebruik om je kennis en ervaringen met collegae uit andere landen te delen.

Dit kan je op drie manieren doen:

  1. door op vrijdag of zaterdag (tijdens de voormiddag) een key note lecture voor te stellen over het behoud, de restauratie, de interpretatie en de herwaardering van het erfgoed van mijnen en groeven, en de rol van burgers, vrijwilligers en verenigingen daarbij. De maximale spreektijd is 20 minuten. Alle ingediende voorstellen worden geëvalueerd vooraleer ze aanvaard worden.
  2. door kort de doelstellingen en activiteiten van je vereniging voor te stellen. De maximale spreektijd is 7 minuten. Het aantal sprekers is beperkt tot 10. Wie eerst komt, eerst maalt.
  3. door een poster-presentatie

Belangrijke data

  • 15 augustus 2019: Omwille van vakantietoestanden werd de deadline om voorstellen voor key note lezingen voor te stellen verschoven tot 1 september
  • 1 september 2019: Deadline voor het indienen van de korte presentaties over het werk, de initiatieven en de ervaringen van verenigingen. Wie eerst komt, eerst maalt.
  • 15 september: deadline om een poster voor te stellen

Indien U vragen heeft over het indienen van een voorstel, contacteef ons dan via: secretariat@e-faith.org

 

Hoe inschrijven ?

Men schrijft in door het inschrijvingsformulier zo spoedig mogelijk terug te zenden aan het secretariaat, en door het storten van het deelnemingsbedrag op onze bankrekening.
Dit inschrijvingsbedrag omvat alle activiteiten die in het programma vermeld zijn (de vergaderingen, de drink op vrijdagavond, een broodjeslunch op zaterdag, de bezoeken en de lunch op zondag) evenals de koffiepauzen en de werkdocumenten.
Het omvat niet de verplaatsingskosten van en naar het congres, en evenmin de hotelkosten in het hotel dat U uitkoos.

De deelnemingsbedragen zijn de volgende

leden van EFAITH € 150.-
niet-leden van EFAITH € 190.-
leden die een lezing geven € 130.-
niet-leden die een lezing geven € 170.-
studenten krijgen 10% vermindering  

* niet-gesubsidieerde organisaties
kunnen een subsidie voor deelname aan het weekend aanvragen

< ga terug